Skip to main content

Onze missie? De oude kunstvorm levend houden. Atelier Mestdagh is van een traditioneel glazeniersatelier uitgegroeid tot een hedendaags conservatieatelier. Historische glasramen worden bij ons grondig bestudeerd, geconserveerd, gerestaureerd en beschermd, naargelang het project en de vraag van de klant. Elke project is uniek en vraagt een originele aanpak. Zorgen voor ons erfgoed gaat van klein regelmatig onderhoud tot ingrijpende restauratieprojecten.

Authenticiteit en duurzaamheid in harmonie

Eigenlijk willen we altijd zo weinig mogelijk ingrijpen, zodat de authenticiteit van het glasraam maximaal behouden blijft. Maar we zien het ook als onze taak om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen op lage termijn, zolang het past binnen de Richtlijnen voor conservatie/restauratie van glas-in-lood, die in 2004 werden opgesteld door het Corpus Vitrearum Medii Aevi. Traditie, kennis en vernieuwing gaan bij Atelier Mestdagh altijd samen.

We combineren een ethisch correcte en academische aanpak met traditionele (Neogotische) vakkennis. Een bijzondere manier van werken, maar dat is precies wat die prachtige glasramen verdienen.

Restauratie? Dat vraagt om een restaurateur

Elk klein of groot restauratieproject gebeurt onder de leiding van Katrien Mestdagh (Master in Stained Glass Conservation and Heritage Management aan de University of York).

Zij combineert haar academische kennis met het vakmanschap dat van generatie op generatie is doorgegeven in het atelier. Die technische kennis wordt constant uitgebreid door studie, interdisciplinaire en internationale samenwerking en tal van experimenten.

Alle medewerkers krijgen een specifieke opleiding rond restauratie binnen het atelier en worden persoonlijk opgevolgd door Katrien. Voor specifieke opdrachten wordt bovendien samengewerkt met collega’s uit binnen-en buitenland.

Restauratie-atrium-in-herstelling-door-man-in-zwarte-kledij

“Het mooie aan de studie en conservatie van historisch glas is dat het je tot nederigheid dwingt en de wil om elke dag beter te doen, aanwakkert.”

vooronderzoek glas in lood herstelling Atelier Mestdagh Merelbeke

Vooronderzoek

Een studie en analyse zijn essentieel voor elk restauratieproject, hoe groot of klein ook. Dankzij een materiaal-technische analyse, en zo mogelijk ook een kunsthistorisch onderzoek kan een goed en duidelijk schadebeeld worden opgemaakt en kunnen we de behandeling van het historisch glas uitstippelen.

  • Voor kleine projecten beperkt zich dat tot een grondige inspectie en mondeling overleg.
  • Voor grotere projecten komt er vaak veel meer bij kijken.
  • Van een plaatsbezoek en mondeling advies tot het uitvoeren van een grondig onderzoek ter plaatse met opmaak van een fotoreportage en schadeverslag, behandelingsvoorstel en prijsraming.

Zo werken we in opdracht van restauratiearchitecten, erfgoedinstanties en patrimoniumbeheerders.

Klein herstel en onderhoud van glasramen

Een gebroken ruitje vervangen, bindlood opnieuw aansolderen en roeden vervangen, een snelle interventie na stormschade of inbraak … Dankzij regelmatige controle en kleine onderhoudswerken aan historische glasramen kunnen dure restauraties of vervolgschade vaak vermeden worden.

Onderhoudscontracten voor het nazicht van de glasramen zijn voor steden en gemeenten, kerken, kloosters of privé-eigenaars zeer interessant.

onderhoud glas in lood herstelling Atelier Mestdagh Merelbeke

Middelgrote tot grote,
en unieke restauratieprojecten

De vaste basis van ons werk bij Atelier Mestdagh zijn de grote restauratieprojecten. Dat kan gaan van historische stadsgevels met eenvoudige decoratieve glasramen, tot monumentale gebrandschilderde kunstglasramen in kerken, kastelen, burgerwoningen maar evengoed ook unieke museumstukken.

Vaak volstaat een kleine ingreep (verlijmen, oversolderen van gebroken soldeerpunten, omtrek en bindlood vernieuwen) of het voorzien van voorzetglas als bescherming.

Soms moet er ook overgegaan worden tot meer ingrijpende interventies (gedeeltelijk tot volledig herloden, maken van nieuwe gebrandschilderde reconstructiestukken).

Voor unieke meesterwerken en historische glasramen staan we in nauw contact met Onroerend Erfgoed en andere instanties of toezichthoudende commissies.

Middelgrote tot grote projecten.jpg Atelier Mestdagh Merelbeke Glas in lood

Benieuwd naar onze realisaties?