Restauratie / Conservatie

De oude kunstvorm levend houden, staat altijd centraal bij Atelier Mestdagh. Daarom bestaat een groot deel van ons werk er ook uit om bestaande glasramen zo goed mogelijk te bestuderen, te bewaren, te restaureren en indien nodig te beschermen. En dat kan heel wat ingrepen omvatten: van klein regelmatig onderhoud (waarmee je een grotere restauratie kan vermijden) tot ingrijpende restauratieprojecten. En dat allemaal onder het toeziend oog van onze zaakvoerder en restaurateur/conservator Katrien Mestdagh.

Authenticiteit en duurzaamheid in harmonie

Dat mag je gerust onze uitdaging noemen, maar het is even goed onze passie. Als hedendaags conservatie-restauratie atelier volgen we de richtlijnen van het Corpus Vitrearum zo strikt mogelijk, en waken we erover dat ons historisch erfgoed zo authentiek mogelijk geconserveerd blijft voor de toekomst. Toch gaat onze kijk nog iets breder dan dat. We combineren een ethische en academische aanpak met traditionele (Neogotische) vakkennis, maar we proberen ook voortdurend bij te blijven met de meest actuele restauratietechnieken en materialen. Traditie, kennis en vernieuwing gaan bij Atelier Mestdagh altijd samen.

Restauratie? Dat vraagt om een restaurateur

Al onze grote en kleine restauratieprojecten worden persoonlijk opgevolgd door Katrien Mestdagh (Master in de renovatie/conservatie in de glaskunst aan de Universiteit van York). Zij combineert, samen met de andere gediplomeerde restaurateurs in haar team, academische kennis met de lessen en visie van meer dan 70 jaar vakmanschap. Het is een gouden combinatie.

Vooronderzoek

Die goede afspraken beginnen bij de basis. Een studie en analyse zijn onmisbaar bij elk hedendaags restauratieproject, hoe groot of klein ook. Voor gebouwen met glas-in-loodramen zou je idealiter naast een architect dus ook altijd een restaurateur/conservator in de glaskunst moeten contacteren. Alleen zo weet je perfect welke kant je op kan en wordt er een restauratierapport opgemaakt, zodat je ramen klaar zijn voor de toekomst.

Klein onderhoud, een wereld van verschil

Een gebroken ruitje vervangen, bindlood opnieuw aansolderen en roeden vervangen, een snelle interventie na stormschade of inbraak … Dankzij regelmatige controles en kleine ingrepen blijven je historische ramen constant beschermd. Deze dienst bieden we ook steeds meer aan in de vorm van een onderhoudscontract voor steden en gemeenten, kerken, kloosters of privĂ©-eigenaars.

Middelgrote tot grootse,
unieke projecten

De vaste basis van ons werk bij Atelier Mestdagh zijn de grote restauratieprojecten. Dat kan gaan van historische stadsgevels met eenvoudige decoratieve glasramen, tot monumentale gebrandschilderde kunstwerken in kerken, kastelen, burgerwoningen of unieke museumstukken. Vaak volstaat een kleine ingreep (verlijmen, oversolderen van gebroken soldeerpunten, omtrek en bindlood vernieuwen) of het voorzien van voorzetglas als bescherming. Soms moet er ook overgegaan worden tot meer ingrijpende interventies (gedeeltelijk tot volledig herloden, maken van nieuwe gebrandschilderde reconstructiestukken). Voor unieke meesterwerken en historische glasramen staan we in nauw contact met Onroerend Erfgoed en andere instanties of toezichthoudende commissies.

Ben je overtuigd en wil je meer zien?